Subscribe to RSS Feed

Kampanie Pracownicze

¡BASTA DLA WYZYSKU!

2010/06/24 by

Podobno, żyjemy w czasach kryzysu. Ale bankierzy, handlowcy i prezesi nadal zarabiają krocie. Jednocześnie, pogarszają się warunki dla pracowników i bezrobotnych. Najbardziej zagrożeni bezrobociem są ci, którzy nie mają stałego zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej wykorzystują dostępność pracowników, którzy nie mają wyjścia jak godzić się na warunki wyzysku narzucone przez pracodawców, w obawie przed utratą kolejnych zleceń i przed iście policyjną inwigilacją ze strony agencji pracy.

Niektórzy pracownicy odrzucają taką logikę. Właśnie z tego powodu, działaczka CNT-AIT z Saragossy w Hiszpanii, która sprzeciwiła się nieludzkiemu traktowaniu, została zwolniona z naruszeniem prawa. W listopadzie 2009 r., pracownicy agencji pracy tymczasowej Start People otrzymali list, który podważał podpisane przez nich poprzednio umowy i otrzymali do podpisania nową umowę z gorszymi warunkami, pod groźbą zwolnienia lub nie przedłużenia umowy. Gdy pracuje się dla Start People, walka z pogarszaniem się warunków pracy jest wystarczającym powodem do zwolnienia.

Continue Reading »
No Comments
Dośc niepewnej pracy! Pikiety pod agencją pracy tymczasowej Start People

Kolejne międzynarodowe dni akcji – 23-24 czerwca

12 kwietnia rozpoczęła się sprawa przeciw agencji pracy tymczasowej Start People i firmie Qualytel. Sąd uznał w końcu, że nasza koleżanka z CNT została nielegalnie zwolniona, a także, że pracownicy zostali nielegalnie przekierowani do pracy w innej firmie. Sąd jednak nie przywrócił pracownicy do pracy. Jest to niesprawiedliwe. CNT nie zostawi sprawy dopóki nielegalnie zwolniona koleżanka nie zostanie przywrócona do pracy.

W związku ze skandaliczną decyzją sądu i brakiem reakcji ze strony Start People, 23-24 czerwca odbędą się kolejne dni akcji.

Continue Reading »
No Comments

Dlaczego tak jest, że pracownicy z Chin są zapraszani do Polski, a ich pracodawca nie czuje żadnego obowiązku zapewnić im biletów powrotnych? Taka sytuacja jest niedopuszczalna!

Domagamy się, by firma Turret Development wykupiła bilety do Chin dla 21 byłych pracowników tej firmy. Pracownicy ci, byli wykorzystywani jako tania sila robocza, dzięki czemu Turret Development osiągnęło większe zyski. Czas, by pracodawcy zrozumieli, że pracownik to nie tylko narzędzie zysku, ale także człowiek.

Continue Reading »
No Comments
Wrocław: Protest pod biurem agencji Start People

Dzisiaj, w godzinach popołudniowych, we Wrocławiu na ul. Rejtana 1, przed biurem agencji pracy tymczasowej Start People odbyła się pikieta zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski w ramach międzynarodowej kampanii Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, którego ZSP jest członkiem.

Pikieta dotyczyła sprawy pracownicy firmy Start People w Hiszpanii, będącej członkinią związku CNT, która została zwolniona z pracy na rzecz Qualytel tylko dlatego, że odmówiła podpisania aneksu do umowy, który umożliwiałby pracodawcy potrącenie wstecz kwot z wypłaconego już wynagrodzenia. Firma później przyznała, że zwolnienie pracownicy było niesprawiedliwe i że w ramach ugody pracownica otrzyma odszkodowanie. Jednakże kobieta postanowiła domagać się sądownie przywrócenia do pracy.

Kierownictwu firmy zostało przekazane pismo, w którym Związek Syndykalistów Polski wyraża swoje oburzenie sytuacją jaka zaistniała w hiszpańskim oddziale agencji pracy tymczasowej firmy. Przechodniom natomiast rozdano najnowszy numer gazety “Zapłata” poświęcony problemom pracowników tymczasowych, prekaryzacji i śmieciowych umów o pracę.

Continue Reading »
No Comments
Warszawa: Protest pod biurem agencji Start People

Dziś w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77 przed biurem agencji pracy tymczasowej Start People odbyła się pikieta zorganizowana przez Związek Syndykalistów Polski w ramach międzynarodowej kampanii Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, którego ZSP jest członkiem.

Pikieta dotyczyła sprawy pracownicy firmy Start People w Hiszpanii, będącej członkinią związku CNT, która została zwolniona z pracy na rzecz Qualytel tylko dlatego, że odmówiła podpisania aneksu do umowy, który umożliwiałby pracodawcy potrącenie wstecz kwot z wypłaconego już wynagrodzenia. Firma później przyznała, że zwolnienie pracownicy było niesprawiedliwe i że w ramach ugody pracownica otrzyma odszkodowanie. Jednakże kobieta postanowiła domagać się sądownie przywrócenia do pracy.

Do pikietujących przed biurem w Warszawie wyszli pracownicy biura, którym przedstawiono postulaty związane z przywróceniem do pracy zwolnionej pracownicy. Kandydatom do pracy tymczasowej, którzy wchodzili do biura protestujący wręczyli najnowszy numer gazety “Zapłata” poświęcony problemom pracowników tymczasowych, prekaryzacji i śmieciowych umów o pracę.

Continue Reading »
No Comments
Akcje pod biurami Start People na temat pracy tymczasowej9 kwietnia w wielu krajach odbędą się dni akcji pod biurami agencji tymczasowej Start People w ramach protestu ogłoszonego przez hiszpański związek CNT. Akcje odbędą się też w Polsce.

Celem akcji w Polsce będzie nie tylko okazanie solidarności i wsparcia, ale także propagowanie informacji o problemach pracy tymczasowej, a szczególnie pracy w agencjach pracy tymczasowej.

Niestety, praca tymczasowa, choć czasem korzystna dla pracowników, jest często po prostu sposobem na unikanie odpowiedzialności przez pracodawców. Często zdarza się, że pracownik tymczasowy wykonuje taką samą pracę jak stali pracownicy u pracodawcy użytkownika – czyli w faktycznym miejscu pracy – ale pracuje na innych warunkach. Choć to nie powinno mieć miejsca, stało się to normą.

Continue Reading »
Comments Off
ALTERGODZINA o “śmieciowych” warunkach pracy (mp3)

W audycji rozmawialiśmyy o prawach pracowniczych i ich ochronie w sytuacjach, kiedy pracownikom nie proponuje się umów o pracę, lecz umowy cywilno-prawne (o dzieło lub zlecenie), a także o “śmieciowych” warunkach pracy oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Dyskusja toczyła się w kontekście warunków pracy w sieci barów Green Way oraz związanego z tym, niedawnego protestu, jaki miał miejsce we Wrocławiu. Udział w audycji wzięła jedna z oszukanych przez Green Way pracownic oraz aktywista Związku Syndykalistów Polski.

ALTERGODZINA – o “śmieciowych” warunkach pracy (mp3)

ALTERGODZINA to audycja tworzona przez alterglobalistki i alterglobalistów związanych z Wrocławską Grupą “Społeczeństwo Aktywne” i pismem społecznie zaangażowanym “Recykling Idei”.

Słuchajcie nas w każdą środę o godz. 22:00 w działającym przy Politechnice Wrocławskiej Akademickim Radiu LUZ, we Wrocławiu na 91,6 FM oraz na całym świecie w Internecie (www.radioluz.pwr.wroc.pl).

Continue Reading »
No Comments