Subscribe to RSS Feed

¡BASTA DLA WYZYSKU!

2010/06/24 by

Podobno, żyjemy w czasach kryzysu. Ale bankierzy, handlowcy i prezesi nadal zarabiają krocie. Jednocześnie, pogarszają się warunki dla pracowników i bezrobotnych. Najbardziej zagrożeni bezrobociem są ci, którzy nie mają stałego zatrudnienia. Agencje pracy tymczasowej wykorzystują dostępność pracowników, którzy nie mają wyjścia jak godzić się na warunki wyzysku narzucone przez pracodawców, w obawie przed utratą kolejnych zleceń i przed iście policyjną inwigilacją ze strony agencji pracy.

Niektórzy pracownicy odrzucają taką logikę. Właśnie z tego powodu, działaczka CNT-AIT z Saragossy w Hiszpanii, która sprzeciwiła się nieludzkiemu traktowaniu, została zwolniona z naruszeniem prawa. W listopadzie 2009 r., pracownicy agencji pracy tymczasowej Start People otrzymali list, który podważał podpisane przez nich poprzednio umowy i otrzymali do podpisania nową umowę z gorszymi warunkami, pod groźbą zwolnienia lub nie przedłużenia umowy. Gdy pracuje się dla Start People, walka z pogarszaniem się warunków pracy jest wystarczającym powodem do zwolnienia.

Wiele sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (MSP – po hiszpańsku AIT) zostało zmobilizowanych w całej Europie w kwietniu, by okazać wsparcie dla grupy CNT-AIT z Saragossy, która prowadzi tę walkę. Pod koniec kwietnia, warunki, które firma Start People próbowała narzucić pracownikom zostały uznane za nielegalne. Nie może być zgody na nieprawidłowe zwolnienie aktywistki CNT-AIT z Saragossy. Dlatego też, mobilizacja trwa na dal. Kapitaliści prowadzą atak na nasze prawa zarówno w Hiszpanii, jak i w innych krajach.

Wyzyskiwani i represjonowani pracownicy mają do wyboru dwie postawy w tej sytuacji: poddać się, lub walczyć o swoją godność. Kapitalizm nie ma granic, podobnie jak nasza walka! Z tego właśnie powodu anarchosyndykaliści utworzyliśmy Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników, by walczyć o solidarność międzynarodową.

SOLIDARNOŚĆ Z PRACOWNIKAMI PROWADZĄCYMI WALKĘ!

EMANCYPACJA PRACOWNIKÓW MUSI BYĆ DZIEŁEM SAMYCH PRACOWNIKÓW!

Comments are closed.