Subscribe to RSS Feed

Prawo pracy

Ukazał się najnowszy numer pisma “Zapłata”

Ukazał się kolejny numer pisma Związku Syndykalistów Polski “Zapłata” (kwiecień – czerwiec 2010) skierowanego do środowisk pracowniczych.

W najnowszym numerze m.in.:
– Czym jest prekaryzacja?
– Pracodawca proponuje umowę śmieciową – co robić?
– Akcje pod biurami Start People na temat pracy tymczasowej
– Prawa pracownika tymczasowego

Pobierz plik PDF z “Zapłatą”

Continue Reading »
No Comments
Pracodawca proponuje umowę śmieciową – co robić?

Wiele osób, zwłaszcza studiujących choć nie tylko, znajduje się w sytuacji, w której pracodawca oferuje im umowę zlecenie lub o dzieło (czyli tak zwaną umowę cywilnoprawną, lub śmieciową) ZAMIAST umowy o pracę i niekiedy przekonuje, że jest to dla zatrudnionego czy zatrudnionej lepsze. Pozorna korzyść dla nas wiąże się to z faktem, że jeśli masz mniej niż 26 lat i uczysz się możesz być ubezpieczona(y) przez rodziców (takiej możliwości nie ma w wypadku umów o pracę).W takiej sytuacji Twój pracodawca nie ma obowiązku płacić za Ciebie składki zdrowotnej oraz emerytalnej. Pracodawcy proponują więc nam tę samą stawkę brutto, która jednak jest wyższa “na rękę” (bo nie odprowadzają składek) i przedstawiają to jako naszą korzyść.

Continue Reading »
No Comments

Z dniem 24 stycznia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2009 roku o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 221, poz. 1737.

Po pierwsze, nowelizacja uchyliła art. 3 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Dotychczas pracodawca, który w okresie ostatnich 6 miesięcy przeprowadził w swoim zakładzie zwolnienia grupowe, nie mógł zatrudnić pracownika tymczasowego.

Continue Reading »
Comments Off No Comments

Zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.), pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego (ewentualnie więcej niż jednego) pracodawcy użytkownika. Przy czym podkreślenia wymaga, że urlop nie przysługuje za okres, za który pracownik wykorzystał u poprzedniego pracodawcy urlop wypoczynkowy przysługujący mu na podstawie odrębnych przepisów.

Continue Reading »
No Comments

Pracownik Tymczasowy ma prawo:

  • Najpóźniej w drugim dniu wykonywania pracy tymczasowej otrzymać umowę na piśmie określającą strony umowy, rodzaj umowy.
  • Być traktowanym równie korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia jak pracownicy zatrudnieni przez Pracodawcę Użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.
  • Zostać zatrudnionym na stałe przez Pracodawcę Użytkownika po zakończeniu wykonywania pracy tymczasowej.
  • Podwyższyć swoje koszty uzyskania przychodu o 25%, jeżeli mieszka poza miejscowością, w której znajduje się jego zakład pracy i nie otrzymuje dodatku za rozłąkę.
  • Wcześniej rozwiązać podpisaną umowę, wyłącznie jeśli strony przewidziały taką możliwość, zachowując przy tym obowiązujące okresy wypowiedzenia.
  • Korzystać z urządzeń socjalnych Pracodawcy Użytkownika na zasadach przewidzianych dla pracowników zatrudnionych przez Pracodawcę Użytkownika.
  • Otrzymywać terminowo wynagrodzenie za pracę.
Continue Reading »
No Comments

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych
Dziennik Ustaw nr 166 z 2003 poz. 1608
zm. Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959; Dz.U. z 2007 r., Nr 89, poz. 589; Dz.U. z 2009 r., Nr 6, poz. 33; Dz.U. z 2009 r., Nr 221, poz. 1737

Obowiązuje od: 2010-01-24

Continue Reading »
Comments Off